Duyurular ÇOCUK OYUNLARI KLAVUZU

ÇOCUK OYUNLARI KLAVUZU

 

20 Aralık 2013

 

GELENEKSEL ÇOCUK

 

OYUNLARI ŞENLİĞİ

 

Kılavuz Kitapçığı

 

1

 

 

 

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ |

 

20.12.2013

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ

 

Kılavuz Kitapçığı

 

ÖNSÖZ

 

Çocuklarla iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın bir yolu olan oyun,

 

iletişim kurma yollarının en doğal olanı, en sık kullanılanı ve en sağlıklı sonuç verenidir.

 

Genel olarak oyun; “Belli bir amaca yönelik olan ve olmayan kurallı ya da kuralsız

 

gerçekleştirilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel,

 

bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimini temel alan gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için

 

en etkin öğrenme süreci.” şeklinde ifade edilmektedir.

 

Oyun; çocuğun kendini tanımasına ve kendini başkalarından ayıran özelliklerinin

 

bilincine varmasına yardımcı olur. Çocuk, oynarken diğer insanlarla iletişim kurmayı,

 

paylaşmayı, iş birliği ve yardımlaşmayı, birlikte problemleri çözmeyi öğrenir. Sosyal kuralları

 

ve etik değerleri oyun yoluyla daha kolay kazanır.

 

Dünyanın her yerinde, her çağda ve kültürde çocuklar oyun oynamaktadır. Ancak

 

nesilden nesile aktarılan bu oyunların bir kısmı olduğu gibi oynanırken, bir kısmı birtakım

 

değişmelere uğramış, diğer bir kısmı ise tamamıyla unutulmuştur. Geçmişten günümüze

 

ülkemizde bilinip oynanan oyunlar ne yazık ki her geçen gün biraz daha unutulmaktadır.

 

2

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ | 20.12.2013

 

Hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık oluşturmak ve unutulmaya yüz tutmuş

 

geleneksel çocuk oyunlarımızı yeniden canlandırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan

 

geleneksel çocuk oyunları şenliği için hazırlanan bu rehber, geleneksel çocuk oyunları

 

şenliklerinin felsefesinden organizasyon detaylarına kadar ihtiyaç duyulacak tüm bilgileri

 

kullanıcılara sunmaktadır.

 

Şenliklerin düzenlenmesinde görev alarak hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesine katkı

 

sağlayacak herkese şimdiden teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

 

Nabi AVCI

 

Millî Eğitim Bakanı

 

3

 

 

 

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ |

 

20.12.2013

 

GİRİŞ

 

Çocuklarımız hayatı oynayarak öğrenmektedir. Bu anlamda çocuklarımızın gelişimin

 

de oyunlar; onlara liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma,

 

zihinsel ve fiziksel beceriler kazanma ve kendi kültürünü tanıma gibi kazanımları

 

sağlayabilmektedir.

 

Günümüzde çocuklar; köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında daha az oynuyorlar.

 

Kentsel yaşamın olumsuzlukları yanında, bilgisayar oyunları da çocuklara geleneksel

 

oyunlarımızı unutturmaktadır. Ayrıca hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme obez çocukların

 

sayısını hızla arttırmaktadır. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği ile; çocuklarımızın

 

karakterine uygun fiziksel etkinlikler yapması, paylaşmayı öğrenmesi, oyunla başlayan spor

 

alışkanlığının kazandırılması hedeflenmiştir.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğinin diğer bir amacı ise, zamanlarının büyük

 

kısmını bilgisayar ve televizyon başında geçiren çocuklarımıza oyunla başlayan spor

 

alışkanlığı kazandırmaktır. Nihai hedefimiz ise millî kültürümüzün önemli bir bölümünü

 

teşkil eden çocuk oyunlarının öğretilmesi ve yaşatılmasıdır. Böylece; çocuğun isteyerek,

 

hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan

 

oyunlar onları gerçek hayata da hazırlayacaktır.

 

Bu inançla unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak için

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlemeye karar verdik.

 

İnanıyoruz ki, geleneksel çocuk oyunlarımız geleceğimizin teminatı olan

 

yavrularımızın hem eğitiminde hem de çocukluk anılarında önemli bir yer tutacaktır.

 

4

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ | 20.12.2013

 

Bu güzel şenliğin düzenlenmesinde görev alan ve bizimle beraber sorumluk paylaşan

 

başta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü olmak üzere şenliklere katkı sağlayan

 

herkese teşekkür ediyorum.

 

Doç. Dr. Mustafa Kemal BİÇERLİ

 

Millî Eğitim Bakanlığı

 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü

 

5

 

 

 

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ |

 

20.12.2013

 

İÇİNDEKİLER

 

OYUN NEDİR? .......................................................................................................................... 6

 

ÇOCUK OYUNLARI VE ÖNEMİ ............................................................................................. 6

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ NEDİR? ......................................................... 6

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİNE

 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE FİRMALARIN KATKISI ....................................... 7

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ

 

DÜZENLENMESİNİN GEREKÇELERİ .................................................................................... 7

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ YOL HARİTASI ............................................ 8

 

EK-1 ......................................................................................................................................... 13

 

İRTİBAT KİŞİLERİ ................................................................................................................. 14

 

6

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ | 20.12.2013

 

OYUN NEDİR?

 

Oyun; bireyin zihinsel kapasitesini geliştiren, dış dünyayı kavramasını, içsel duygularını

 

yansıtmasını sağlayan, bireylerin sosyalleşmesinde önemli rol oynayan araçtır.

 

ÇOCUK OYUNLARI VE ÖNEMİ

 

Çocuk oyunları; çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal yönden gelişmelerine katkı

 

sunan oyunlar bütünüdür. Geleneksel çocuk oyunları faaliyeti de bu kapsamda gelenek ve

 

göreneklerin yeni nesillere aktarılmasını sağlayan kültürel bir etkinliktir.

 

Bu kapsamda, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin düzenlenmesi;

 

Çocukların oyun alanlarını kısıtlayan modern şehir hayatında oynanmayan, unutulan

 

ve öz kültürümüz olan geleneksel çocuk oyunlarımızı oynayabilmesini,

 

Yarışma, kazanma ve kaybetme kavramlarının çocuklarımıza en olumlu şekilde

 

öğreten değerler bütünü olmasını,

 

Hızla çoğalan nüfusumuzun mutlu, sağlıklı ve bilinçli nesiller olarak geleceğe sağlam

 

adımlarla yürümesini,

 

Modern şehir yaşamının çocukların oyun alanlarını kısıtlamasından doğan

 

olumsuzlukları gidermesine katkı sağlaması,

 

Çocuklarımıza küçük yaşta spor kültürü ve spor bilinci kazandırması,

 

Yetişkinlerin de çocuk oyunlarına katılmasıyla kuşaklar arası iletişimin ve paylaşımın

 

artmasına katkı sağlayacaktır.

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ NEDİR?

 

Geleneksel çocuk oyunlarımızın yaşatılması, toplumda bu konuda farkındalık

 

oluşturulması adına Türkiye genelinde tüm illerde oluşturulacak organizasyon komiteleri

 

tarafından organize edilerek gerçekleştirilecek şenliktir.

 

7

 

 

 

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ |

 

20.12.2013

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİNE SİVİL

 

TOPLUM KURULUŞLARININ VE FİRMALARIN KATKISI

 

Geleneksel çocuk oyunlarımızın yaşatılması, toplumda bu konuda farkındalık

 

oluşturulması adına gerçekleştirilecek şenliklere, sivil toplum kuruluşlarının ve firmaların

 

katkısının sağlanması, toplumda bu konuda geniş kitlelere ulaşılmasını ve organizasyonun

 

daha etkin gerçekleştirilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Gençlik

 

ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek olan Geleneksel Çocuk

 

Oyunları Şenliği’nin gerçekleştirilmesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel

 

Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun desteğine

 

ve Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Çocuk

 

Oyunları Derneği (GEÇODER) arasında 20.6.2013 tarihinde imzalanan ve aynı amaca hizmet

 

eden protokolün göz önüne alınarak bu çalışmaların ildeki organizasyon komitesi tarafından

 

birleştirilerek yürütülmesi gerekmektedir.

 

Şenliğin gerçekleştirileceği ildeki organizasyon komitesi, ihtiyaç duyulması

 

durumunda şenliğe katkı sağlayacağı düşünülen diğer sivil toplum kuruluşları ve firmaları

 

belirleyerek iş birliği yapabilecektir.

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ

 

DÜZENLENMESİNİN GEREKÇELERİ

 

Çocuğun isteyerek, hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal

 

gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası olması,

 

Çocuk için etkin bir öğrenme süreci olması,

 

Çocuklarda özgür düşünme yeteneğinin gelişimini sağlaması,

 

8

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ | 20.12.2013

 

Çocuklara empati kurmayı, başkalarına saygı göstermeyi, karşılıklı diyaloglarda kendi

 

sorumluluğunu fark etmeyi, sabırlı olmayı, kurallara uymayı, stresle baş etmeyi,

 

problem çözmeyi ve liderlik özelliklerini pekiştirmeyi öğretmesi,

 

Karakter ve kişilik gelişimini, iletişim kurma yeteneklerini olumlu yönde pekiştirmesi,

 

Çocukların yeni arkadaşlıklar kurmalarına yardımcı olmasıdır.

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ YOL HARİTASI

 

1.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kılavuzunu, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu

 

Öğrenme Genel Müdürlüğü, 81 il millî eğitim müdürlüğüne; Gençlik ve Spor

 

Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü de 81 il gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğüne

 

gönderilmesini sağlayacaktır.

 

2.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin düzenlenmesi için illerde il organizasyon

 

komitesi oluşturularak şenliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Organizasyon

 

komitesinde; vali yardımcısı başkanlığında millî eğitim il müdürü ve hayat boyu

 

öğrenme bölümünden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, gençlik hizmetleri ve

 

spor il müdürü ve gençlik hizmetleri ve spor şube müdürü, Türkiye Geleneksel Spor

 

Dalları Federasyonu il temsilcisi, iki beden eğitimi öğretmeni, iki sınıf öğretmeni ve

 

iki spor uzmanı veya antrenörden oluşturulacaktır. İl organizasyon komitesi

 

gerektiğinde ilçelerde, ilçe organizasyon komitesi oluşturulmasını sağlayabilir.

 

İlçe organizasyon komitesi; kaymakam başkanlığında ilçe millî eğitim müdürü ve

 

hayat boyu öğrenme bölümünden sorumlu şube müdürü, gençlik hizmetleri ve spor

 

ilçe müdürü, iki beden eğitimi öğretmeni, iki sınıf öğretmeninden oluşturulur.

 

3.

 

İl organizasyon komiteleri 10 Ocak 2014 tarihine kadar oluşturulacak; oluşturulan

 

komisyonları, il millî eğitim müdürlükleri Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu

 

Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne, il gençlik hizmetleri ve spor müdürlükleri ise Gençlik

 

9

 

 

 

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ |

 

20.12.2013

 

ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

 

sfokulspor@gmail.com e-mail adresine

17 Ocak 2014 tarihine kadar bildirecektir.

 

4.

 

Organizasyon komiteleri geleneksel çocuk oyunları şenliğinin yürütülmesiyle ilgili her

 

türlü iş ve işlemlerden (şenlik tarihinin belirlenmesi, şenlik programının oluşturulması,

 

ihtiyaç duyulması durumunda şenliğe katkı sunacak sivil toplum kuruluşu ve

 

firmaların belirlenmesi ve bunun gibi) sorumludur.

 

5.

 

Organizasyon komiteleri, yapılan tüm çalışmalarında ve basılı materyallerinde “Çocuk

 

Oyunları Şenliği” ifadesini ve logosunu üzerinde değişiklik yapmadan kullanacaktır.

 

Logo, http://cocukoyunlari.meb.gov.tr/logo.zip adresinden indirilecektir.

 

6.

 

Organizasyon komiteleri, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenen

 

tüm faaliyetlerin izleme, değerlendirilme ve raporlaştırılmasından sorumludur.

 

7.

 

Organizasyon komiteleri, şenlik programlarını belirlerken geleneksel çocuk oyunlarını

 

içeren (mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik, yakan top, kaleli yakan top,

 

topaç çevirme gibi oyunları) yarışmalara, çocukların ve yetişkinlerin birbirine

 

kaynaşmasına katkı sunacak, bu konuda toplumda farkındalık oluşturabilecek farklı

 

etkinliklere yer verecektir.

 

8.

 

Şenlik programları kapsamında okullarda isteğe bağlı olarak öğrencilerin el

 

becerilerinin geliştirilmesi ve eski oyuncakların yeniden canlandırılması amacıyla,

 

anne, baba, dede ve nineleri ile birlikte oyuncaklar yapılarak okulların belirleyeceği

 

uygun tarihlerde sergilenmesi sağlanabilir.

 

9.

 

Organizasyon komitelerinin, şenlik içinde düzenlenecek yarışmaların takım yarışması

 

olmasına, yarışmalar sonunda ödül verilmesi durumunda katılımcıların kazanma

 

hırsını ön plana çıkarmasını engelleyecek maddi değeri düşük ödüllerin verilmesine

 

özen göstermesi gerekmektedir.

 

10

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ | 20.12.2013

 

10.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ne öncelikle 5. 9. sınıf öğrencileri ve anne-babalar

 

olmak üzere her yaştan öğrenci ve yetişkinler isteğe bağlı olarak katılabilir.

 

11.

 

İl organizasyon komitelerinin kendi illerinde düzenleyecekleri Geleneksel Çocuk

 

Oyunları Şenliği’nin programını (oynatılacak oyunlar ve kimlere oynatılacağı,

 

oyunların oynanacağı yerler ve zamanı gibi bilgileri içerek şekilde)

28 Şubat 2014

 

tarihine kadar il millî eğitim müdürlükleri Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu

 

Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne, il gençlik hizmetleri ve spor müdürlükleri ise Gençlik

 

ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

 

sfokulspor@gmail.com e-mail adresine bildirecektir.

 

12.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, her ilde organizasyon komitesi tarafından

 

belirlenecek program kapsamında

17 Mart – 6 Haziran 2014 tarihleri arasında il

 

genelinde yapılacaktır.

 

13.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin programı oluşturulurken yukarıda açıklanan

 

sınıf ve oyunların haricinde diğer sınıfların ve oyunların programa alınmasına il

 

organizasyon komitesi karar verecektir. (Örneğin 2. sınıflar arasında yağ satarım bal

 

satarım oyunu, 3. sınıflar arasında mendil kapmaca, 4. sınıflar arasında tombik ve

 

bunun gibi)

 

14.

 

Geleneksel çocuk oyunları kurallarının bölgelere göre değişkenlik göstermesi ve genel

 

olarak kabul görmüş belirli kuralları olmaması nedeniyle İl Organizasyon Komitesi,

 

oluşturacağı alt komisyon ile şenlik programında yer verilecek oyunları ve kurallarını

 

belirleyecektir.

 

15.

 

Organizasyon komitesi tarafından şenlikler öncesinde “Çocuk Oyunları Şenliği”,

 

“Oyunun Çocuk Gelişimindeki Yeri” konularında eğitimcilere bilgilendirmeler

 

yapılması hususunda program hazırlanıp uygulanabilecektir.

 

11

 

 

 

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ |

 

20.12.2013

 

16.

 

Organizasyon komiteleri şenlik kapsamında yapılacak yarışmalarda her takımın başına

 

sorumlu bir öğretmen görevlendirilmesini sağlayacaktır. Görevlendirilen öğretmenler

 

birden fazla takımdan sorumlu olabilecektir.

 

17.

 

Geleneksel çocuk oyunları şenliği kapsamında düzenlenecek yarışmaların yapılacağı

 

yerleri ve zamanını il organizasyon komitesi belirleyip, gerekli sağlık ve güvenlik

 

önlemlerini alarak yarışmalarla ilgili duyuruyu yapacaktır.

 

18.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenecek yarışmalarda hakemleri

 

il organizasyon komitesi belirleyecektir. Hakemler gönüllü öğretmenlerden,

 

antrenörlerden, spor uzmanlarından oluşturulacaktır.

 

19.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin

 

finansmanını (madalya, kupa, başarı belgesi, katılım belgesi, tanıtım afişleri, görselleri

 

ve broşürleri, saha, il/ilçe yarışma merkezi oyun malzemeleri sağlık ve güvenlik

 

tedbirleri gibi) Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü il müdürlükleri

 

karşılayacaktır.

 

20.

 

Tüm yarışmalara katılacak her öğrenci için veli sağlık beyanı ile veli izin belgesi ve

 

öğrenci belgesi istenecektir. Veli sağlık beyanı ve veli izin belgesi olmayan öğrenciler

 

yarışmalara katılamayacaktır. Ek 1 formu doldurularak bir nüshası okulda, bir nüshası

 

ise gençlik hizmetleri ve spor il/ilçe müdürlüğü yetkililerine teslim edilecektir.

 

Yarışmalara katılacak olan öğrencilerin, sporcu oyuncu olarak okul sporları bilgi

 

yönetim sistemine oyun spor kartlı olarak kayıtları yapılacaktır. Kayıtlar için Spor

 

Genel Müdürlüğü okul spor faaliyetleri için oluşturulan

 

htts://www.okulsportal.gsb.gov.tr sisteminden okullara gönderilen şifreler ile okul

 

sporları bilgi yönetin sistemi linkini giriş yapılarak kurumsal kod ve şifre ile sisteme

 

girilecektir. Okul modülünden okul spor dalı katılım işlemlerinden oyun dalı

 

seçilecektir. Daha sonra oyun modülünden sporcu eklenecek ve oyun spor kartı

 

12

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ | 20.12.2013

 

alınacaktır. Şifresi olmayan okullar gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünden şifre

 

talep edebilirler.

 

21.

 

Okullar yarışmalara isteğe bağlı olarak seyirci öğrenci götürülebilecektir. Yarışmacı

 

ve seyirci öğrenci götürülmesi durumunda Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı

 

doğrultusunda izin işlemleri yapılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması

 

sağlanacaktır.

 

22.

 

Okullar oyun branşındaki takım sayısına göre forma ve şortlarını imkânları ölçüsünde

 

yaptıracaklardır. Forma, şort, eşofman yaptıramayan takımlar yarışmalarda mutlaka

 

numaralı antrenman yeleği giyeceklerdir.

 

23.

 

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nin uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan tüm

 

kararlar İl Organizasyon Komitesi tarafından alınacaktır. İl Organizasyon Komitesi,

 

bölgeye özgü geleneksel oyunları da şenlik programına dâhil edebilir.

 

24.

 

Yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve dokümanlara Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu

 

Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan http://cocukoyunlari.meb.gov.tr

 

web adresinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri

 

Dairesi Başkanlığı www.okulsportal.gsb.gov.tr web adresinden veya Gençlik

 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü web sitelerinden ulaşılabilinir.

 

25.

 

İl yarışmalarında dereceye giren takımlara kupa, madalya ve başarı belgeleri Gençlik

 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce sağlanacaktır. Dereceye giremeyen takımlara

 

katılım belgesi verilebilecektir.

 

13

 

 

 

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ |

 

20.12.2013

 

EK-1

 

SPORCU BİLGİLERİ (Oyun Spor Kartı)

 

T.C. KİMLİK NO

 

ADI SOYADI

 

ANA ADI

 

BABA ADI

 

DOĞUM TARİHİ

 

OKULA KAYIT

 

TARİHİ

 

OKUL ADI

 

SINIFI - ÖĞRENCİ NO

 

CİNSİYET

 

 

ERKEK KIZ

 

SEÇİLEN SPOR DALI

 

EK SPOR DALLARI

 

 

1. 2.

 

KATEGORİSİ

 

(Oyun Kartlı)

 

(İlkokullar)1.2. 3. 4. Sınıf

 

(Oyun Kartlı)

 

(Ortaokullar) 5. 6.7.8. Sınıf

 

(lise) 9. sınıf

 

SAĞLIK İZİN BELGESİ

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı öğrencinin oyunlara katılmasında sağlık yönünden bir engeli

 

olmadığını beyan ederim.

 

Velinin Adı-Soyadı

 

İmza-Tarih

 

VELİ İZİN BELGESİ

 

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan ve velisi bulunduğum oğlumun /

 

kızımın ………………….………………………………………........................okulu adına oyun spor

 

kartı çıkarmasına, il içi müsabakalara katılmasına izin veriyorum.

 

VELİNİN ADI

 

SOYADI

 

İMZA - TARİH

 

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen oyuncu sporcu okulumuzun devamlı öğrencisidir.

 

.../…/201..

 

Okul Müdürü

 

Mühür

 

İmza

 

NOT:

 

OYUN SPOR KARTI ÇIKARACAK ÖĞRENCİLER İÇİN FOTOĞRAFLI NÜFUS

 

CÜZDANINA VE BU BELGE İÇİN FOTOĞRAFA GEREK YOKTUR.

 

14

 

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ | 20.12.2013

 

İRTİBAT KİŞİLERİ

 

1-

 

Ömer Yusuf ŞEKERCİ

 

Millî Eğitim Bakanlığı

 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

 

Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı

 

Telefon: 0312- 212 68 80 (Dahili:4112)

 

E-Posta: oysekerci@meb.gov.tr

 

2-

 

Aydın ÇETİN

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

Spor Genel Müdürlüğü

 

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

 

Telefon: 0312- 596 72 86

 

E-Posta:sfokulspor@gmail.com

 Yayın:07.01.2014 - Güncelleme:07.01.2014 - 11:12 - Görüntülenme:169